ظریف: آمریکا معتاد به تحریم است/ مراقب باشیم آمریکا یک جانبه گرایی اش را پوشش چند جانبه ندهد

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش ایسنا، محمدجواد باریکه طی سخنانی در مقدماتی کنفرانس بین المللی یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل داخل دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: چندجانبه گرایی یک انتخاب حلق یک لزوم است. دولت ها ذاتا نسبت به حاکمیت خویشتن بسیار بیش با خست عمل کرده و می کنند و چنانچه نبود احتیاج قطعی نوبت ها بوسیله حل مسائل پایگاه از شیوه چند جانبه گرایی هیچگاه گاه چند جانبه گرایی پا نمی گرفت.

وی تصریح کرد: حالا می بینیم که دیپلماسی چندجانبه گرایی به عنوان واقعیت تجلی و ظهور پیدا کرده و آن اندوه بوسیله دلیل امکان ناپذیر بودن راه محلول های یک جانبه است و شانس ها به این نتیجه رسیده اند که نه می توانند مشکلات خود را به تنهایی محلول و انفصال کنند و خیر می توانند به انزوا جلوگیری کننده اقدامات هنجارشکنانه سایرین شوند و برای همین به چندجانبه گرایی روی آوردند و این موضوع نیاز جدی اجتماع بشری بوده است.

ظریف با اشاره به این که در شرایط گذار کنونی چندجانبه گرایی بیش از هر زمان دیگری بوسیله ضرورت داخل جامعه بین المللی دگرگونی شده است، اعتراف کرد: امروز شرایطی داریم که دنیا دیگر غرب ازاله ولی بوسیله معنای ضد مغرب هم ازاله. دنیای بدون غرب بوسیله معنای این واقعیت است که دیگر همه اتفاقات داخل غرب ائتلاف نمی افتد وغرب نمی تواند همگی تصمیمات بخاطر تحولات جهانی را اتخاذ یواش. زمانی همگی اتفاقات قابل توجه دنیا درون غرب قیافه می داد و آنها اتفاقات جهان را تعیین دست خط می کردند، ولی واقعیت این است که امروز در دنیا همه اتفاقات خیر در غرب می افتد و خیر می توانند برای جهان تعیین خوش نویسی کنند.

وزیر امور خارجه نیز بیان کرد: امروز دولت ها نمی توانند یک جانبه برای جهان تصمیم بگیرند چون دولت ها انحصار خود را به خشکی امدن تصمیم گیری های جهانی از مشت داده اند. ابزار و مراکز قدرت متکثر شده است و مرکز غلبه از غرب تحول کرده است. فردی با یک موبایل کوچک پیام هایی را در دنیا مخابره می درنگ که دنیا را حرکت می دهد چنانچه همه قضا و قدر های دنیا دورهم جمع شوند باز غم بدون حضرت سایر ذی نفعان نمی توانند تصمیم بگیرند.

وی در دنباله به حادثه 11 سپتامبر اشاره کرد و افزود: دولت آمریکا سپس از 11 سپتامبر که این دولت را شرف قدرت می داند و هزینه های ارتشی اش به تنهایی 10 برابر 10 سرزمین است یعنی 600 میلیارد دلار و پس ازآن از آن چین، عربستان سعودی و روسیه هر کدام 60 میلیارد به طور متوسط هزینه می کنند، نتوانست امن مردم خود را تامین کند.

ظریف اظهار کرد: اولین مقرری دولت حراست از شهروندانش است آیا طالع آمریکا توانسته کنف را ایجاد کند؟ یک دسته تروریستی توانسته در قلمرو برتر دنیا ناامنی ایجاد کند و امروز دولت ها نمی توانند در اقتصاد جهان سهم عمده ای داشته باشند، سازمان ها و بازیگران غیرحکومتی نه تنها می توانند تخریب پناه بلکه ایجاد کنف کنند. دولتی متشابه آمریکا از تامین امنیت مردم خود ناتوان است.

وی با بیان این که بازی با حاصل جمع صفر امروز در دنیا غیرممکن است، اظهار کرد: براساس آن یعنی باید بتوانیم با هزینه سایرین بخاطر خود منفعت خریداری کنیم تا اینکه تو صفرترین بازی که جنگ باشد پیروز و شکست خورده نداریم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اقرار این که فارغ از خوب یا بد وجود داشتن بوسیله نظر می رسد برخی بازیگران قدرتمند در عرصه بین المللی لااقل در برخی سطوح حاکمیتی خویشتن یک جانبه گرایی را بوسیله عنوان رویکردی برای افزایش منافع ملی خویشتن انتخاب کرده اند، گفت: در این وضعیت فایده ما به این قضیه چگونه باید باشد؟ این موج یک جانبه گرایی به خصوص چنانچه گذرا نبوده و نیز بسط یابد، چه به خشکی امدن روال حقوق بین المللی که امروز می شناسیم خواهد آورد؟ حقوق بین الملل نظم خاص و منحصربه فردی است که هدف نخستین و عمده آن تنظیم روابط میان نصیب و قسمت ها و تلاش برای قاعده مند کردن رفتار بخت ها داخل عرصه بین المللی براساس توقعات است.

ظریف خاطر علامت کرد: حقوق بین الملل مبنای پلیسی ندارد بلکه می تواند با انتظام توقعات بازیگران و کنشگران مختلف رفتار آنها را سازماندهی کند، اما در یک جانبه گرایی بی نظیر خواه کشوری مبتنی بر قوانین بر موازین تنظیم شده عمل نمی کند به قول بولتون که گفته بود حقوق و اداره های بین المللی تنها یک ابزار در جعبه ابزار آمریکا هستند که هر زمان مفید باشند از آنها استفاده می کنند آیا واقعا اینگونه است؟ آیا آمریکا امن تر است؟ عمر بهتری دارد؟

وی با اشاره به این که آمریکا را می توان بوسیله عنوان یک استاندارد یک جانبه گرایی داخل دید گرفت، اعتراف کرد: یک جانبه گرایی امری خطرناک و محتوم بوسیله ضعف است، بمنظور با واقعیت های بین المللی ناسازگار است. این نعوظ نیست که بتواند پیشنهادهایی را ارائه نرم زیرا یک جانبه گرایی مفهوم پذیرفته شده نیست.

وزیر امور خارجه ادامه عدل: امروز یکی از نمونه های یک جانبه گرایی آمریکا خروج از توافقات بین المللی و مصرف از ابزارهای قهرآمیز اقتصادی است که اشتباها به آن تحریم می گوییم. داخل واقع تحریم ها استعمال از ابزارهای زورمدارانه اقتصادی است.

وی یادآور شد: کسانی که به برجام ایراد می گرفتند که چرا آمریکا از برجام بیرون شد الان ببینند که دیگر چیزی نمانده که ترامپ از آن خارج نشده باشد. آمریکا از یونسکو، شورای حقوق بشر و … خارج شد. انشاءالله از شورای زنهار اندوه خارج شود که اندیشه همه راحت باشد.

باریکه ادامه عدل: سهل لوحانه است که فکر کردن کنیم دولتی که ذاتا کام بوسیله یک جانبه گرایی دارد حقوق بین الملل را نادیده می گیرد. آمریکا بدون توجه به فایده حقوق بین الملل یک جانبه گرایی را تو پیش می گیرد اما تو آینده کسی نمی تواند به امضای آمریکا اعتماد درنگ. آمریکا از نفتا بیرون شد قضا و قدر مکزیک توافق جدیدی را بوسیله توشیح رساند و متعدد از مکزیکی ها پارسا هستند که سازش جدید از نفتا بیشتر بوسیله نفع مکزیک است مولود این شد که نفتای جدید مورد مصالحه قرار گرفت حتی کانادا اندوه به آن پیوست و تو طبق ترامپ از دادرسی های مکزیک تو مورد مهاجرت ناراحت شد. مشکل خارج شدن از چارچوب حقوق بین الملل، از دست دادن پیش بینی پذیری رفتار کشورهاست ولی انجام گرایانه حلق که شما یک توافقی را به خشکی امدن بگذارید و مصالحه دیگری را به صحه برسانید داخل نتیجه کم کم دنیا به این خراج می رسد که با آمریکا نمی شود توافق کرد.

وی ادامه رحم: درست است که غلبه و استعداد مالی آمریکا سایر کشورها را کوچکتر تاثیر راحتی داده است، ولی بعضی از کشورها یاد گرفته اند تا آمریکا را از روابط خود حذف کنند گرچه حذف قدرت ارشد دشوار است و نباید درون یک سمینار آکادمیک هم مرام بدهیم اما شاهد هستیم که هند و امارات که از دوستان آمریکا هستند از ارزهای ملی استفاده می کنند لذا درون این طور شرایطی آمریکا خویشتن فداکاری سیاست های خودش می شود.

وزیر امور خارجه درون ادامه با اشاره به وضعیت اینستکس اروپایی ها هم، گفت: اینستکس اروپایی ها بی آرامی امکان پذیر است ارزش چندانی برای ما نداشته باشد اما آنچه مهم است این است که متحدین نزدیک آمریکا یک سال است با روش های کند غیرقابل خودشان سازوکاری را ایجاد می کنند که از مهم ترین متحد خودشان فرار کنند و این به پندار این است که دیرتر یا زودتر کنشگران بین المللی نمی پذیرند که تحت اشراف کشوری باشند که رفتارش مبتنی کنار یک جانبه گرایی است و این نتیجه اش برهم خوردن نظم جهانی است.  

ظریف یادآور شد: مقدور است ما در کوتاه مدت عرشه فشار قرار گیریم و حتما انسان ما والا فشار هستند اما بوسیله واقع این اقدام تو درازمدت امکان دنباله حیات ندارد.

وی با مداومت پیاده شدن این که آمریکا خودمانی به تحریم است، گفت: داخل هر حوالی ای تحریم های آمریکا علیه کشورهای دیگر قابل مقایسه زدودن از دهه 1990 زمانی نبوده که کمتر از 50 کشور به نوعی مافوق تحریم های آمریکا نباشند. اما چرا می گوییم از تعبیر تحریم مصرف نکنیم زیرا بایکوت ابزاری است که کشوری خواه فردی استفاده می کند بخاطر این که اجرای مقررات را به دیگری تحمیل کند. اقداماتی که آمریکا انجام می دهد تحریم حلق اقدامات زورمدارانه اقتصادی است که بتواند دادرسی های خودش را تحمیل کند. عده ای معتقدند که بایکوت از جنگ بهتر است ولی تحریم همان جنگ است اما علیه افراد غیرنظامی و آنها را وادار می کند که رفتار دولت هایشان را تغییر دهند. به عنوان شهید پمپئو می گوید چنانچه دولت ایران می خواهد مردمانش طعام بخورند باید سیاست شان را تحول دهد. بنابراین اقدامات آمریکا هدفش جلوگیری از اعمال روال است.

وی فکر کردن نشان کرد: آمریکا به کسانی که می خواهند قطعنامه 2231 را اجرا کنند فشار می آورد اما باید مراقب باشیم که آمریکا دوباره نتواند یک جانبه گرایی خودش را پوشش چندجانبه دهد. اشتباهات باعث شده که آمریکا بتواند با سیاست یک جانبه خودش شش قطعنامه را پوشش چند جانبه بدهد. ما نباید چشم مان به خارج باشد باید بر اقتصاد مقاومتی، خودباوری و داخل کشور متمرکز باشیم، اما نباید مجدد به آمریکا اجازه دهیم سیاست یک جانبه خودش را پوشش چند جانبه بدهد چنانچه چند جانبه به خویشتن بگیرد اجرایش اسایش تر می شود.

انتهای پیام

شاید دوست داشته باشید:

کرونا عذر مذاکره ایران و آمریکا می شود؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، درحالی که دستگاه دیپلماسی ایران بسیار از یک ماه است که تمرکز […]

جزئیات بالن استریت ژورنال از اولیه تراکنش مالی میان ایران و اروپا در چارچوب اینستکس

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درون گزارشی به پراکندن برخی جزئیات از […]

آلمان پناهنده ایرانی را با هواپیمای دربستی به تهران برمی گرداند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دویچه وله، زنی ایرانی که تقاضای پناهندگی اش در آلمان رد شده، درون بازداشتگاه […]