نخست وزیر پیشین عراق: بایدن با تهران مذاکره می درنگ

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش همشهری آنلاین به  نقل از ایسنا، نوری مالکی، مهتر اتفاق اقبال قاعده عراق در گفت وگویی تلویزیونی تاکید کرد: انتظار می جوی که دولت جدید آمریکا به ریاست واحد فشار هوا بایدن مذاکراتی با ایران بخاطر حل موضوع هسته ای انجام دهد.

وی گفت: با لوله کوچک بایدن تفاهم دارم و دولت کنونی بسیار بهتر از دولت قبلی است. با توجه بوسیله روابطی که با رئیس جمهور جدید آمریکا دارم بوسیله نظر من وی تو چارچوب پرونده هسته ای با ایران مخبر مناظره خواهد شد.

نخست وزیر پیشین عراق خاطرنشان کرد: اگر هر یک از طرف های ایرانی خواه آمریکایی از ما بخواهند که برای حل بحران میان دو ناحیه ورود کنیم، ما مانعی نخواهیم داشت و این مساله به سود عراق نیز خواهد حیات.

نوری مالکی پافشاری کرد که بازگشت روابط و دور کردن نهضت ایرانی-آمریکایی به منفعت عراق و منطقه است.

وی با رمز به روابط خوبش با رئیس جمهور، وزیر خارجه و دولت جدید آمریکا گفت: روابط عراق-آمریکا باید تداوم یابد و نصیب و قسمت کنونی آمریکا خواهان در رو از عراق است.

نخست وزیر پیشین عراق همچنین تاکید کرد که کشورش دیگر نیازی بوسیله نیروی اجنبی ندارد و از تجهیزات و نیروهای کافی برخوردار است.

شاید دوست داشته باشید:

فایده دبیرخانه شورای برجسته امن ملی به ادعای یک مقام اوکراینی درخصوص هبوط هواپیما

به گزارش ایسنا، کیوان خسروی با رمز بوسیله سیر تکاملی نویسنده شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین به ایران در […]

نخست وزیر زور جنوبی: منابع مالی ایران باید به سرعت آزاد شوند

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، خبرگزاری یونهاپ روز دوشنبه با اعلام این مطلب نوشت: چانگ سیه کِیون […]

بیانیه هيئت قانونگذاری اروپا درباره دنباله مذاکرات برجام

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای سرو رفتار خارجی اتحادیه […]