میراث ترامپ بخاطر ایران و بایدن | لغو بایکوت ها در دستور حکم آمریکا نیست

admin دسته‌بندی نشده

ASGHARبهOOON گزارش همشهری آنلاین در این گزارش آمده است:

رفع تحریم ها، از منظر حقوقی و تا اینکه درون صورت وجود منظور لازم، پیچیدگی های خاص خود را دارد. تو آنچه تو ادامه می خوانید تلاش شده است با نگاهی واقع بینانه از منظر حقوقی شبهه رفع بایکوت های آمریکا دشت ایران واکاوی شود. بررسی ها نشان می دهد رفع تحریم متجاوز دشوارتر و پُراصطکاک نمدار از آن است که بخشی از بدنه مدیریتی و سیاسی سرزمین تصور می کنند.  اتمام زیرساخت های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان دار آن ها

در سال های اخیر دستگاه اجرایی ایالات متحده آمریکا بر پایه اسناد قانونی، رفتار بوسیله ارتکاب و محکمی بایکوت علیه قناعت ایران کرده است. نکته اساسی آن است که مسأله تحریم، از صلاحیت غالب قوه اجرایی ایالات متحده آمریکا به پیل تقنینی این قلمرو انتقال یافته به طوری که بخش های واقعی صرفه جویی ایران، همگی برپایه قوانین دنده آمریکا، مادون تحریم استراحت محزون اند. معاینه این متون حقوقی علامت می دهد که در اکثریت قریب به اتفاق آنها، زمانی برای خاتمه تحریم ها در دید محزون نشده است، بلکه در مقابل، مواردی پیش بینی شده که اگر رئیس جمهور آمریکا بوسیله دلیلی ترجیح انصاف تحریم علیه یک قلمرو را تعلیق یا کاهش دهد، باید به صورت ادواری، آن هم معمولا به رخ محدود (نهایتا دو دوره ۶ ماهه) به کنگره آمریکا گزارش دهد و برای مثال هر ۶ ماه یک بار، این تعلیق را تمدید کند.

به عبارت دیگر در نظام حقوقی ایالات متحده، گونه بایکوت بدون زمان و غیرمشروط داخل دید پژمان شده و تعلیق تحریم زمان دار و مشروط است. به نظر می رسد چه در دوره برجام چه داخل آینده، پدیده ای تحت نشانی لغو تحریم های ایران، اساساً داخل اذن کار ایالات متحده راحتی نداشته و نخواهد داشت (حتی داخل رخساره بود مشیت سیاسی، بر اساس توضیحات فوق، چنین اقدامی اساساْ داخل صلاحیت مقامات اجرایی آمریکا نیست)، بلکه در مقابل، در رخ وجود عزیمت برداشتن تحریم در کشورهای تحریم کننده، حداکثر آن است که تحریم های ایران در بازه های زمانی فاش تعلیق می شوند نه لغو؛ درنتیجه، همواره خطر اعمال مجدد تحریم ها بود خواهد داشت.

در ژانویه سال ۲۰۲۰ مرکز ارائه خدمت پژوهشی کنگره آمریکا گزارشی منتشر کرد و داخل آن، به تفصیل توضیح داد که تعلیق و فسخ قوانین تحریم کننده ایران توسط آمریکا نیازمند طی شدن چه فرایندهایی در مجتمع نمایندگان آمریکا و انجام چه اقداماتی توسط مهتر جمهور آمریکاست. نکته مهم آنکه شروط داخل دید گرفته شده جهت لغو بندها و مواد مندرج داخل اسناد تحریمی آمریکا علیه ایران، آنچنان ابدار گیرانه و چندوجهی (فراتر از موضوعات هسته ای و در بسیاری از موارد، همپوشان با مذاکره های مرتبط با به اصطلاح مقابله با تروریسم، مقابله با فسخ حقوق بشر و…) درون دید پژمرده شده اند که تحقق آن شروط و به تبع، امکان لغو بایکوت ها اساساً غیرممکن به دیدن می رسد. درواقع لیس امکان بطلان تحریم ها و بازگشت پذیری آن ها (درون صورتی که تحریم های ایران، بوسیله واسطه «تصمیم» ی سیاسی تو آمریکا، برای مدت زمان مشخص تعلیق شوند) مقوله ای است که در ساختار و شاکله اسناد تحریمی ایالات متحده تحکیم و تثبیت شده است. درهم تنیده شدن تحریم های هسته ای و غیرهسته ای

تیمار زمان با خروج آمریکا از برجام و اسلوب دوباره تمامی تحریم های تعلیق شده هسته ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان «دیوار تحریم» داخل دستور فرمان تیم نفس دادرسی خارجی آمریکا در قبال ایران فراغت گرفت. در این راهبرد جدید، جزء ها، موسسه ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که پیش تیز در چارچوب مسائل هسته ای ادعایی ایالات متحده بایکوت شده بودند این جنین مبتنی پیاده شدن وجوه ادعایی دیگر نظیر ایمنی از تروریسم، الغا حقوق بشر، اشاعه سلاح های کشتارجمعی و ثبات زدایی منطقه ای مادون بایکوت استراحت گرفتند.

دوبوویتز مهتر ماخذ دفاع از دمکراسی ها  درون این باره می نویسد: «ترامپ باید کاری کند که تمام خواست یک طالع دمکرات برای احیای برجام از بین برود و وی باید دیواری از بایکوت های اضافه با موضوعات مختلف را بنا نرم و کاری بطی ء که هیچ رئیس جمهوری پس ازآن از او نتواند آن خرابه را بوسیله آسانی فرو بریزد. چنین اقداماتی نه فقط به بهانه فعالیت هسته ای ایران، بلکه باید برپایه سایر فعالیت های ایران ازجمله حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و موضوعات مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران باشد. بنای چنین دیواری از بایکوت ها، باید به راه ای باشد که ترس و تردید مؤسسات مالی و شریک های خارجی برای بازگشت بوسیله ایران، به شدت بسیار شود که حتی چنانچه توافقی محدود (مرتبط با موضوع هسته ای) در قضا و قدر بعد اینده آمریکا با ایران بسته شد، باز هم آن ها به بازار ایران بازنگردند».

برایان اوتوله کارشناس حوزه تحریم، مباشر رئیس و مدیر مبصر سابق دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های غیرهسته ای پیرامون ترامپ را تحت عنوان «امین های زهردار» نامگذاری کرده و متقی است که رفع این تحریم های جدید، داخل فضای سیاست تویی آمریکا متجاوز دشوار بوده (منجربه سوءشهرت مقامات ذی ربط می شود) و پابرجا ماندن آن ها باعث می شود که حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم های هسته ای، ایران نتواند از رفع تحریم ها، منتفع شده و عایدی اقتصاد بوسیله دست آورد. (O’O, toole, ۲۰۲۱. pp-۴) ۶ وی داخل مطلب تحلیلی خود مصادیق چنین بایکوت هایی را به شرح زیر بیان می:

– دارد تحریم های ضدتروریستی رویه شده براساس حکم اجرایی ۱۳۲۲۴ علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همکاری ملی نفت ایران و شریک شدن ملی نفتکش.

ایران ـ درج اشتهار لشکر پاسداران نهضت اسلامی در سیاهه راه اندازی های تروریستی و متد انفراد های جدی علیه نهادها و اشخاص همکار با (لشکر بوسیله عنوان یک سازمان تروریستی از نظر) آمریکا بوسیله انگیزه سر.

کاتسا ـ درج نام نهادهای زیر نظر رهبری تو فهرست تحریمی وزارت انبار داری آمریکا با اتهام حمایت از.

تروریسم ـ درج معروفیت مقامات ارشد ایران درون سیاهه بایکوت به اتهام حمایت از.

تروریسم تحریم قوطی ترقی ملی، درج شهرت بخش قابل توجهی از ناوگان آسمانی و (دریایی اعم از نفتکش ها و کشتی های) باربری و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی داخل فهرست بایکوت های آمریکا به اتهام امان از تروریسم را نیز باید به موارد فوق افزایش. کرد خراج این مغشوش تنیدگی آن است که حتی اگر تحریم های وضع شده به خشکی امدن مبنای مسائل هسته ای ایران رفع شوند باز غصه بخش ها، نهادها و سازمان های اصلی ایرانی از شمول تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و اصطلاحاً سایر وجوه و مبانی تحریمی همچنان پابرجا خواهند. ماند اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی بر ضرورت بسته شدن مصالحه جامع با

ایران مقامات دو حزب حقیقی آمریکا پهلو این باورند که تأثیر بایکوت ها به خشکی امدن ایران باید به حدی فراخ باشد که ایران را مجبور به یک ارامش گسترده و جامع کند؛ این توافق باید حاوی سرفصل های مهمی ازجمله کاهش یا عقب نشینی برنامه های موشکی، هسته ای و فعالیت های منطقه ای. باشد سردمداران آمریکایی بوسیله صراحت بیان می کنند که چنانچه نظم ایران طالب خاتمه دادن بوسیله فشارهای اقتصادی است باید به طور کامل و (جامع نه) گزینشی در راهبردهای امنیتی و محاکمه خارجی خود تجدیدنظر. کند توصیه علو یکی از راهبردهای بنیانی سیاست اجنبی آمریکا در مقابل ایران است که پیش تر آغاز شده و بوسیله نظر می آید آماج های گسترده تری از آن در آینده مشاهده خواهد. شد این راهبرد یک دلالت مهم برای سیاستگذاران ایران خواهد داشت؛ تحریم پدیده ای تمام مدت است و باید ساختارهای اقتصادی کشور برمبنای آن بازآرایی.

شاید دوست داشته باشید:

بدگوئی پمپئو علیه برجام

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا روز پنج شنبه در توییتی نوشت: […]

تست کرونای بشار اسد و همسرش سلبی شد

به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، اربابی جمهوری سوریه امروز (سه شنبه) با پراکندن پیامی […]

بلومبرگ: تیر های نرمش درون وین جلوه گر شده است

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بلومبرگ، ایالات متحده و ایران بوسیله نقطه پایان دادن بوسیله اختلافات شان […]